Dragi Colegi,

CE din instituţia noastră a venit cu iniţiativa dea a promova, intens şi regulat proiectul ecologic ,,Cîştigăm cînd reciclăm".
În acest context, solicităm respectuos contribuţia fiecărei clase la această acţiune.
Membrii Consiliului vă informez că sînteţi responsabili de promovarea proiectului în clasele din care face-ţi parte.
Mediatizaţi evenimentul atît la nivel de clasă cît şi la nivel de instituţie.

Vă mulţumesc pentru atenţie !