Atribuțiile Consilierilor
1. Membrii Consiliului Elevilor respectă regulile și convențiile stabilite și raportează colegilor de clasă tot ce se discută la întruniri;
2. Discuțiile din cadrul CE se transmit în rezumat tuturor elevilor, în cadrul orelor de dirigenție;
3. Elevii consilieri participă la ședințe, pregătiți să vorbească concis despre problemele propuse spre a fi dezbătute;
4. Desemnează un înlocuitor dacă nu pot participa la o sedință;
5. Propun spre dezbatere în Consiliul Elevilor sugestiile colegilor de clasă;
6. Sesizează Consiliul Elevilor cu privire la neregularitățile pe care le observă în școală;
7. Propun proiecte;
8. Participă la elaborarea si punerea în aplicare a proiectelor;
9. Respectă Regulamentul de funcționare internă a liceului si prezentul regulament;
10. Păstrează legătura între clasa pe care o reprezintă și CE;
11. Implică colegii în activitățile CE;
12. Propun demiterea președintelui, vicepreședintelui sau a secretarului dacă sesizează nereguli, încălcări ale prezentului regulament sau incompetență din partea acestora.

Last edited by Sergiu Liulca (2017-11-05 19:04:38)